Покана за участие в обществено обсъждане на План за УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ на община Айтос за периода 2023-2030 г.

 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Кметът на Община Айтос, отправя покана към жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и всички заинтересовани страни за публично обсъждане на Плана за устойчива градска мобилност (ПУГМ) на община Айтос за периода 2023-2030 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 18.05.2023 г. от 11:00 часа в заседателната зала на община Айтос, находяща се в гр. Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3.

Проект на (ПУГМ) на община Айтос за периода 2023-2030 г. е публикуван  на сайта на община Айтос www.aytos.bg, в секция новини.

Коментари и предложения може да се подават писмено в деловодството на общинска администрация, на адрес ул. „Цар Освободител“ №3 или на имейла на общината [email protected] до 17.05.2023г. вкл.

Разчитаме на Вашето сътрудничество и Ви благодарим за желанието за участие и съдействие!

Снимки