ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОБЕКТ : ВЪНШНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ С.ЧУКАРКА, ОБЩИНА АЙТОС - 10.07.2017 Г.