ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОБЕКТ: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКА ГРАДИНА В КВ. 63, ГР. АЙТОС - 13.06.2018 г.