ПОКЛОН, АПОСТОЛЕ!

ПОКЛОН, АПОСТОЛЕ!

Рецитал на децата от ДГ "Славейче" - Айтос с директор Росица Димитрова, послучай 150 години от гибелта на Васил Левски

ІІІ група "Пчелички" с учители Фатме Мюмюн и Зоя Марковска

Подготвителна група "Калинка" с учители Фатме Халил и Цанка Колева.