ПОМОГНИ СЕГА!

ОБЩИНСКИ КРИЗИСЕН ЩАБ

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА - COVID-19

Банка: „Алианц Банк България”
АД - ФЦ Айтос
IBAN: BG18BUIN95618400447535
BIC: BUINBGSF
Код за вид плащане: 44 51 00
 
Снимки