ПРАВИЛНИК за реда и начина за финансово подпомагане на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Айтос