Преброяване на безстопанствените кучета на територията на Община Айтос

Община Айтос уведомява гражданите, че в изпълнение на чл.4, ал.4 от Наредба №4 от 01.02.2021г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, със Заповед № РД-08-69/26.01.2024г. на Кмета на общината са определени следните лица:

Председател - Васил Йончев – ст.експерт в отдел „Общинска собственост” при Община Айтос

Членове:                      

            1.Росица Златева – управител на зоопарк Айтос

            2.Стоян Маринов – ст.експерт в отдел „Общинска собственост” при Община Айтос

Резервни членове:

             1.Веселина Христова- ст.експерт в отдел „Общинска собственост” при Община Айтос

             2.Катя Марчева - ст.експерт в отдел „Общинска собственост” при Община Айтос,

които през периода март-юни 2024г. ще извършат преброяване на безстопанствените кучета на територията на Община Айтос по методика, съответстваща на методиката за извършване на преброяването на безстопанствените кучета на територията на Република България.