Пречиствателната станция в Айтос със съвременно оборудване за 6 300 000 лв - 18.07.2019 г.

Пречиствателната станция в Айтос със съвременно оборудване за 6 300 000 лв

Тази седмица беше доставена поредна част от оборудването, произведено в Италия

 

През тази седмица беше доставена поредната част от оборудването и съоръженията за изграждащата се Пречиствателна станция за отпадъчни води в град Айтос. По проект общата стойност на модерното оборудване е в размер на 6 300 000 лв.

Пристигналите в началото на седмицата оборудване и съоръжения са италианско производство и ще бъдат монтирани на входната помпена станция, сградата за механично пречистване и на други съоръжения за механичното и пълното биологично пречистване на отпадъчните води.

На 18 юли т.г. се очаква доставка на още една част от оборудването - въздуходувки, произведени в Германия, за осигуряване на необходимото количество въздух на аерационната система.

Ще припомним, че строителството на Пречиствателната станция за отпадъчни води в град Айтос започна през август 2018 г., след изготвяне и одобряване на работните проекти по две обособени позиции. Първата обособена позиция е изграждането на самата пречиствателна станция, а втората - изграждането на довеждащите канализационни колектори. Строителството по втората обособена позиция започна през м. ноември м.г.

Според екипа по проекта с ръководител инж. Иван Биделев, по-голямата част от грубия строеж по първата обособена позиция е завършена. Изградено е най-голямото съоръжение – биобасейнът. Издигнати на груб строеж са административната сграда, сградата за проби и лаборатории. Построени са басейните на вторичните радиални утаители. По втората обособена позиция е построена основната част - 90% от единия довеждащ колектор, който е в земеделски земи. Изпълнена е и половината от другия довеждащ колектор, която е в рамките на населеното място. Целият проект се движи в срок, съгласно договорите.

 

Проектът се съ-финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз,  държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” и община Айтос

Снимки