Предстои третиране срещу плевелната растителност по железопътната линия

ОБЩИНА АЙТОС

Съобщение

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите, че Управление на движението на влаковете и гаровата дейност( УДВГД) - Пловдив ще извърши третиране с наземна техника на 08.06.2021г. от залез слънце до 10:00 часа, на ЖП гарите: Айтос, Карагеоргиево, Тополица и Черноград с препарат „Галъп супер 360“.

Третирането се извършва срещу нежелана плевелна растителност по железопътната линия и гарите.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.

 

Снимки