Прекъсват елзахранването на 28.10.2021 г. за ремонт на ТП "Каракин" в Айтос

На 28 октомври 2021 г., ЕРЮГ, EVN група планира ремонт на трафопост с диспечерско наименование ТП "Каракин" - гр. Айтос за подмяна на табло ниско напрежение. За обезопасяване на работата на служителите е необходимо прекъсване на елзахранването за периода 09.00 ч. до 17.00 часа на част от улиците "Г. Бенковски", "Ал. Стамболийски", "Станционна", "Г. Раковски", "П. Волов", "Ст. Караджа" в гр. Айтос.

Снимки