ПРЕМИЕРЪТ В ОСТАВКА БОЙКО БОРИСОВ И МИНИСТЪРЪТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ В ОСТАВКА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА В АЙТОС

Премиерът в оставка Бойко Борисов пристигна на 21 януари т.г. в Айтос за подписване на договора за безвъзмезно финансиране на проекта "Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в град Айтос" В Заседателната зала на Община Айтос договорът подписаха Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кмета Васил Едрев. „С пречиствателната станция ще обезпечим чистота на Черно море. Проектът е на стойност 19 млн. лева, от които 14 млн. лева - безвъзмездно финансиране. Проектът е свързан не само са здравето на хората, но е важен за бизнеса и туризма. Преди имаше репортажи за мръсните плажове, сега хората могат спокойно да идват тук. В Бургаска област имаме шест пречиствателни станции. Обхваното е цялото Южно Черноморие. Всички следят чистотата на Черно море, хората искат децата им да растат здрави. Проектът ще раздвижи инвеститорския интерес, а от там и качеството на живот на хората“, каза Борисов, след като Министър и кмет сложиха подписите си под документа.

"Днес, Айтос получи финансиране за изграждане на първата пречиствателна станция в своята история. Това е един от най-мащабните и най-трудните проекти на общината. подписването на този договор айтозлии очакват от 8-9 години. Ние го получихме от предходното местно управление в недобър вид. Едва през 2016 г., с изключителното съдействие на МОСВ и на Министър Василева получихме зелена светлина от Европейската комисия. Чрез Оперативна програма "Околна среда" в Айтос ще бъдат инвестирани близо 19 млн. лв за опазване на околната среда, за подобряване на условията за инвестиции и подобряване на живота на гражданите от община Айтос. От свое име и от името на гражданите благодаря на ппремиера и министъра за усилията, които положиха да стигнем до подписването на този договор", заяви кметът на Община Айтос Васил Едрев..

"Подписахме още един дългоочакван договор на финансиране. Общата стойност е 19 млн.лв, от окито 14 млн. лв е безвъзмездното финансиране по ОП "Околна среда". По проекта ще бъдат изградени пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащата инфраструктура и колекторите към нея, за да се обхване цялото населено място. Всички канализационни системи ще бъдат обвързани към пречиствателната станция и на 100% ще бъде извършено пречистването на отпадъчните води. Другият кмет, който ще е доволен, това е кметът на Бургас. Защото отпадъчните води, които се формират на територията на Айтос в обем 1,5 млн. куб. м  годишно, и до този момент се изливат в река Айтоска и от там в Черно море. С този проект ще обезпечим чистотота на Черно море и Бургаския залив. Искам да пожелая успех на Община Айтос, която демонстрира много висок административен капацитет. В ход са част от тръжните процедури, предстои процедура за избор на изпълнител на проекта. Той трябва да приключи в рамките на 30 месеца. Желая успех на проекта.", каза Министър Василева в Айтос.
След подписване на договора, премиерът в оставка говори за безвъзмездното саниране, за избора на фирмите изпънители, за инвестираните средства в пречиствателни съоръжения в Бургаско, за зимните проблеми в областта и за очаквания ръст на туристите през тази година.

Снимки