ПРЕЗ М. МАЙ ЕМИРОВСКИЯТ КВАРТАЛ Е ГОЛЯМА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА

През м. май Емировският квартал се е певърнал в голяма строителна площадка, видя НП. Тук на практика се изпълняват не един, а три проекта. Преди да се положат тротоарните и уличните настилки се подменят ВиК тръбите на домовите отклонения и се извършва профилактика на битовата канализация. Едва тогава се полагат настилките, за да не се налагат ВиК ремонти постфактум.

Успоредно с това се изпълняват дейностите по общинския проект „Изграждане и реконструкция на улици с прилежащи паркоместа в кв. 5 и 5А, кв. 5Б, кв. 8, кв.8А, кв. 8Б по плана на гр. Айтос, общ. Айтос“. Ще припомним, че на 23 март т.г. беше направена първата копка по проекта, който вече пеобразява един от най-големите градски квартали.

Проектът на Община Айтос за благоустрояване на т.н. Емировски квартал на град Айтос беше одобрен от Министерски съвет на Република България с Решение №711 от 30 септември 2022 г. На 25 октомври 2022 г. беше подписано Споразумение за финансиране на проекта от Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Кмета на Община Айтос- Стойността на проекта е 3 166 000 лв с ДДС.

С реализацията на проекта Община Айтос цели възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на пътната настилка в един от кварталите на града, осигуряване на условия за безопастност, изграждане на паркоместа, благоустрояване и осигуряване на достъпна среда, включително, подобряване на достъпа за хора с увреждания.

Включени са улици „Ради Боруков“ и „Чудни скали“ и прилежащите им блокови пространства. Обект на проекта са уличните и тротоарните настилки, паркингите към жилищните блоковете и уличното осветление.

                                                                                               

 

Снимки