Приеха бюджет - 2015 на Община Айтос

"Удовлетворен съм, че Общинският съвет и общинската администрация работят в синхрон", коментира кметът Васил Едрев

28 общински съветници казаха "да" на проекта за бюджет 2015 на Община Айтос, на заседанието на Общинския съвет на 11 февруари т.г.. "Против" гласува само Панайот Каторов от БСП - направи го, за да вземе думата и да изрази от трибуната пълната си подкрепа за новата финансова рамка.

Четвъртият годишен бюджет беше най-бързо гласуваният, от всички приетите до сега, през мандат 2011-2015

Снимки