Процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ - Айтос" ЕООД по рамково споразумение № РД-11-163/29. 03. 2021 г." чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти
Обявление за приключен договор Софарма РС 163 - публикувано на 26.01.2022г. Обявление за приключен договор Медофарма РС 163 - публикувано на 26.01.2022г. Обявление за приключен договор Медекс РС 163 - публикувано на 26.01.2022г. Обявление за приключен договор Инбиотех РС 163 - публикувано на 26.01.2022г. Обявление за приключен договор Дансон РС 163 - публикувано на 26.01.2022г. Договор 36 Софарма РС 163 - публикуван на 20.08.2021 г. Договор 30 Медекс РС 163 - публикуван на 20.08.2021 г. Договор 20 ДАНСОН РС 163 - публикуван на 20.08.2021 г. Договор 16 ИНБИОТЕХ РС 163 - публикуван на 20.08.2021 г. Договор 14 Медофарма РС 163 - публикуван на 20.08.2021 г. Обявление за възложена поръчка РС 163 - публикувано на 20.08.2021 г. Протокол 1 от 13-04-2021 - публикуван на 21-06-2021 Г. Протокол 2 от 05-05-2021 - публикуван на 21-06-2021 Г. Протокол 3 от 31-05-2021 - публикуван на 21-06-2021 Г. Протокол 4 от 10-06-2021 - публикуван на 21-06-2021 Г. Решение за определяне на изпълнител № 11/18-06-2021 г. - публикувано на 21-06-2021 Г. Съобщение за публичен жребий - публикувано на 07-06-2021 г. Проект на договор рамково споразумение РС 163 Покана РС 163