Процедура за приватизация на казан за ракиеизваряване с.Пирне

Търгът ще се проведе на 09.09.2016 г. от 13:00 ч. До участие ще се допускат само кандидати закупили тръжна документация.