Проект „Изграждане на канализационна система в село Пирне – Община Айтос” по ПРСР към Държавен фонд „Земеделие”