Проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Айтос.

На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, на всички заинтересовани граждани и организации се предоставя  30-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение на интернет страница на община Айтос – 13.10.2020г., и в Портала за обществени консултации, в който могат да представят  предложения и становища относно така изготвения Проект на Наредба за  обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Айтос.

Предложенията и становищата следва да се представят в деловодството на община Айтос в Центъра за услуги и информация на гражданите на адрес: гр.Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3 или на следния имейл адрес: [email protected]