Проект „Реконструкция и рехабилитация на тротоарни настилки на улици в гр. Айтос“