Програма на Община Айтос за намаляване на риска от бедствия за периода 2021-2025г. - публикувана на 23.02.2021 г.

Срок за предложения и становища 30 дни от датата на публикуване.