Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета