Програма за развиване на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на Община Айтос за 2018-2020 г.
Снимки