Пролетен поздрав на децата от ДГ Радост към Общинска администрация - Айтос