Пролетен празник- конкурс „От Цветница до Гергьовден“

Класиране

Пролетен празник- конкурс „От Цветница до Гергьовден“

 

Начален етап

Танцови състави

І място- СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Айтос

І място- ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Карагеоргиево

І място- ОУ „Атанас Манчев“ гр. Айтос

І място- НЧ „Васил Левски 1869“ гр. Айтос

 

Певческа група

ІІ място- ОУ „Христо Ботев“ с. Мъглен

 

Обичаи

І място- СУ „Христо Ботев“ гр. Айтос

 

Прогимназиален етап

Танцови състави

І място- ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Карагеоргиево

І място- СУ „Христо Ботев“ гр. Айтос

 

Певчески групи

ІІІ място- СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Айтос

ІІІ място- ОУ „Атанас Манчев“ гр. Айтос

 

Обичаи

І място- Група „Бисерни гласчета“, ОУ „Христо Ботев“ с. Пирне

ІІІ място- ОУ „Христо Ботев“ с. Мъглен

 

Гимназиален етап

Танцови състави

І място- ТС „Усуканица“, НЧ „Васил Левски 1869“ гр. Айтос

І място- ТС „Тракийче“, СУ „Христо Ботев“ гр. Айтос

 

Ревю на костюм- Лазарка

І място- Ирина Стоянова, ОУ „Христо Ботев“ с. Пирне

І място- Айше Ахмед, ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Карагеоргиево

 

Великденско дърво

І място- ОУ „Христо Ботев“ с. Пирне, ученици І- ІV клас

ІІ място- ОУ „Христо Ботев“ с. Пирне, ученици V- VІІ клас

ІІІ място- ОУ „Христо Ботев“ с. Мъглен, Емирай Яламов- І клас

ІІІ място- СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Айтос, „Вълшебници“- ІІІ В клас

 

Великденско яйце

І място- Айше Мустафа- V клас, ОУ „Христо Ботев“ с. Пирне

І място- Станчо Иванов- VІІ клас, ОУ „Христо Ботев“ с. Пирне

ІІ място- Пенка Маринова- VІ клас, ОУ „Христо Ботев“ с. Пирне

ІІ място- Еге Юзеир- VІ клас, ОУ „Христо Ботев“ с. Пирне

ІІІ място- Медина Миндова- VІ клас, ОУ „Христо Ботев“ с. Пирне

 

Обреден хляб

І място- Анъл Али- ІІ клас, ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Карагеоргиево

І място- Гюлсюм Рамадан- ІV клас, ОУ „Христо Ботев“ с. Мъглен

І място- Пеша Димитрова, НЧ „Христо Ботев- 1928“ с. Съдиево

І място- Рамадан Исуф- ІІ клас,  ОУ „Христо Ботев“ с. Пирне

ІІ място- Юкселай Юксел- І клас, ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Карагеоргиево

ІІ място- Хасине Мехмед- V клас,  ОУ „Христо Ботев“ с. Пирне

ІІІ място- Радостин Петков- І В клас, СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Айтос

Моминска китка или Кумичен венец

І място- Гюлин Рафет- ІІІ клас, ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Карагеоргиево

ІІ място- Хаджер Юзеир- ІІІ А клас, СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Айтос

ІІ място- Моника Панайотова, НЧ „Христо Ботев- 1928“ с. Съдиево

Снимки