ПРОЛЕТЕН ПРАЗНИК-КОНКУРС „ОТ ЦВЕТНИЦА - ДО ГЕРГЬОВДЕН” АЙТОС 2024

        Община Айтос

ПРОЛЕТЕН ПРАЗНИК

„ОТ ЦВЕТНИЦА - ДО ГЕРГЬОВДЕН” АЙТОС 2024

                                                                              Статут

    На 23 април 2024 г., от 13.00 часа, на площад „Свобода“ /при лоши метеорологични условия - в салона на НЧ „Васил Левски 1869”/ ще се проведе Общински фолклорен празник - конкурс, свързан с пролетните празници: Цветница, Лазаровден, Великден, Гергьовден.

    Празникът е традиционен за Айтос и е включен в Културния календар на Общината. Целта му е да съхрани за поколенията стародавните народни традиции, да опази и обогати националното ни танцово и песенно културно наследство.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРАЗНИКА

        Организатори са Община Айтос и НЧ „Васил Левски 1869” - град Айтос.

Организационен екип съставя предварителна програма за участие на представителни групи от учебните заведения  и фолклорни групи на читалищата. Екипът определя реда за явяване на групите, който е задължителен за всички участници.

Заявки за участие се приемат до 16.04.2024 г. в НЧ „Васил Левски 1869“ – град Айтос или на имейл: [email protected]

Допълнителна информация на тел. 0558/ 2-27-23

Регламент за участие

А. Обредни групи - представят обичай от пролетния празнично-обреден календар - до 10 мин. (Цветница, Лазаровден, Великден, Гергьовден).

Б. Певчески групи - изпълняват две песни, свързани с пролетните празници - до 6 мин.

В.  Танцови групи - изпълняват песен и танц - до 6 мин.

Участниците ще се състезават в три възрастови групи- начален, среден и горен курс.

Необходимо е да се обърне внимание на традиционната форма на изпълнение. Желателно е песните да не са включени в задължителната програма в учебниците по музика.

В рамките на празника се организират и следните конкурси:

А. Ревю на костюми - лазарка.

Б. Моминска китка или кумичен венец.

В. Великденско яйце или великденско дърво.

Г. Обреден хляб.

Всички групи и състави получават диплом за участие. Наградите за отличените от журито участници са осигурени от Община Айтос.

Забележка:

Китките, венците и яйцата, великденските дървета и обредните хлябове се предоставят на организаторите /в сградата на НЧ „Васил Левски 1869“- Айтос един ден преди празника - за експониране на изложба.

ВСИЧКИ ГРУПИ  ДА СЕ ЯВЯТ НА 23 АПРИЛ 2024 г., В 13.00 ч. С ОТЛИЧИТЕЛНИ ТАБЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО/ЧИТАЛИЩЕТО - ЗА ОБЩА СНИМКА.

Заявка за участие - в прикачения файл!

 

 

Снимки