ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ В ПЕРИОДА 14-30 НОЕМВРИ 2020 Г.
ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ В ПЕРИОДА 14-30 НОЕМВРИ 2020 Г.
Преустановява се провеждането на екскурзии и групови посещения на туристически обекти в страната.
Вижте по-важното!
Считано от 14 ноември до 30 ноември 2020 г., със заповед на Министъра на здравеопазването се въвеждат временни противоепидемични мерки:
- Провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и др., се допуска само за училищата и паралелките, които провеждат присъствено обучение.
- Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучитилни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.. Изключение се допуска по отношение на занятия за деца до ІV клас., когато са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи.
- Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 човека, при спазване на дистанция от 1.5 м, и задължително носене на защитн маски за лице.
- Културни и развлекателни мероприятия могат да се организират и порвеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет на закрито, при спазване на дистанция 1.5 м и задължително носене на маски.
- Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия - тренировки и състезания за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика.
- Преустановяват се посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, бар-клуб.
- Всички останали заведения могат да работят само в часовете между 06.00 и 23.30 часа. През останалото време се допускат само доставки по домовете.
- Собственици на търговски, административни и др. обекти създават организация за контрол на броя на клиентите, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв.м.
- Преустановява се провеждането на екскурзии и групови посещения на туристически обекти в страната.
- На пазари, тържища и базари - дистанция от 1.5 м и защитни маски.
- Работодателите организират работния процес, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.
- За магазините за хранителни стоки, разпореждането е да не допускат лица под 65 години в обектите в часовете между 13.30 и 16.30 часа. 
- Два зелени коридора са в сила за аптеките. В часовете между 8.00 и 10.00 и 13.30 и 16.30 часа, в аптечните обекти се допускат само лица на и над 65 г.
Снимки