Протокол за разпределение на свободните имоти от ДПФ с НТП "Пасища" на територията на област Бургас