ПРОВЕЖДА СЕ ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021 В ОБЩИНА АЙТОС

От 7 септември до 3 октомври 2021 г. ще се проведе 18-то поред преброяване на населението и жилищния фонд в Република България.

При спазване на Указанията на МЗ за провеждане на Преброяване 2021 в условията на извънредна епидемична обстановка, днес Общинската преброителна комисия за община Айтос, съвместно с ТСБ - Югоизток провежда обучение за всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година.

96 преброители и 18 контрольори ще участват в Преброяване 2021 в община Айтос. От 0,00 часа на 7 септември до 24,00 часа на 17 септември  2021 г. ще се проведе преброяване на населението чрез попълване на електронна преброителна карта. Електронното преброяване ще бъде достъпно на територията на цялата страна.

От 8,00 часа на 18 септември до 20,00 часа на 3 октомври 2021 г. ще се проведе преброяване с преброители и посещение на жилищата и домакинствата.

 

Снимки