ПСОВ вече събира и пречиства отпадъчните води на Айтос

ОТКРИХА Я! ПСОВ ВЕЧЕ СЪБИРА И ПРЕЧИСТВА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ НА АЙТОС

 

Инж. Никола Дойчинов - представител на строителя:

Пречиствателна станция - Айтос работи с пълен капацитет, на изхода водата е съвсем чиста

Инж. Никола Дойчинов е представител на консорциума КА АЙТОС, който изгради Пречиставтелната станция за отпадъчни води на град Айтос и съпътстващата инфраструктура.

"Нашата част от този мащабен проект беше проектиране, доставка и монтаж на оборудване, пускане в експлоатация, обучение на персонала на ПСОВ-Айтос и авторски надзор. Партньорите ни в консорциума са КАРО Трейдинг - сериозна строителна фирма, която беше отговорна за строителната част от проекта. Спазихме сроковете по договора, обектът има подписан Акт 16 и раазрешително за ползване от 17 юли 2020 г. Държа да подчертая, че за уникално кратки срокове сме постигнали параметрите на изходно пречистената отпадъчна вода. По проекта, разполагахме с шест месеца, но ние успяхме за около два месеца да постигнем параметрите, предписани от Басейнова дирекция", каза за НП инж. дойчинов.

Това не е първата пречиствателна станция, която консорциумът изгражда. Преди това е участвал в изграждането на пречиствателни съоръжения в Нови пазар, Исперих и др. "Станцията работи добре, което ни радва. Работата ни в Айтос приключи документално, но не и технически, защото ние ще сме тук докогато има нужда. Ще помагаме на колегите във всеки един момент в експлоатацията. Има гаранционен срок на строителството и оборудването," каза за НП представителят на консорциума.

Според инж. Дойчинов, резултатите са оценката за работата на КА АЙТОС - станцията работи, водата на изхода е биистра и чиста.


      Инж. Никола Дойчинов

 

Кметът Васил Едрев и Зам. кметът Мариана Димова с представителите на фирмите изпълнители на проект "Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Айтос"

 

 

Ивелина Василева - народен представител от ПП ГЕРБ:

ПСОВ дава шанс на Айтос да се развива като модерен европейски град

Това за мен не е поредната пречиствателна станция, сред многото, които изградихме и откриваме. Това е 53-та пречиствателна станция, която за мен е особено скъпа. Скъпа е, защото работихме заедно с представителите на местната власт, държавните институции, и преди всичко, с кмета Васил Едрев и неговата администрация, която аз изключително много ценя. Проект, който е резултат оот последователните усилия на проектанти, на инженери, строители и предстаавителите на ВиК-Бургас. Проект, който има своята значимост не само защото осигурява чистотата на Айтоска река и Черно море. Това е проект, кото дава шанс на един особено обичан от мен регион - на обичания от мен Айтос, да се развива като модерен европейски град. Проектът е и допълнителен шанс за повече инвестиции.

Важно е да се случват проекти в полза на хората, без значение от големината на населените места или партийната принадлежност на кметовете им. Когато работим заедно, резултатите са добри и даваме перспектива за развитие и на нашите деца.

Проектът на Община Айтос за изграждане на пречиствателна станция не е толкова видим - съоръжението е далеч от населеното място, строителството беше почти незабележимо. Но ефектът върху живота на днешните и бъдещите поколения ще е изключително важен, защото е свързан със здравето и околната среда.

Истинско удовлетворение е да видиш завършен проект, в който си вложил усилия и емоции, и който е обединил експертната работа на толкова много хора! Открихме пречиствателната станция за отпадъчни води на Айтос, заедно с кмета Васил Едрев, областния управител на Бургас Вълчо Чолаков, колеги, представители на държавната и местна власт, и много айтозлии. Придобивката е голяма и ценна, защото дава възможност на хората да живеят в чиста и здравословна околна среда, и да получават качествени ВиК услуги.

 

Народният представител Ивелина Василева с висока оценка за работата на Общинска администрация - Айтос

 

 

Кметът Васил Едрев показа на гостите пречиствателното съоръжение

 

 

 

Областният управител Вълчо Чолаков:

Преди 10 години, айтозлии не са и мечтали за това съоръжение

За мен като гражданин и като държавник най-важно е здравето на населението. И точно в името на здравето открихме пречиствателното съоръжение в Айтос. Аз съм сигурен, че айтозлии ще бъдат по-здрави, защото те и децата им ще живеят в по-чиста среда. И тази цел, към която вески се стреми, е резултат от усилита на администрациите - общинска, държавна и на МОСВ. Резултатът се дължи и на гражданите, затова, че сте избрали този управленски екип да защитава Вашия интерес. Този резултат е един пример, как следвайки целите си и действайки професионално, макар и по-бавно можем да постигнем мечтите си.

Сигурен съм, че допреди 10 години нито един айтозлия не е и мечтал, че в града ще има такова съоръжение. Респект към всички - администрация, проектанти, консултанти и строители. Успех желая на младия екип, който ще поддържа и ще работи на това съоръжение. Благодарност към г-жа Ивелина Василева. Мисля, че тя остави много сериозна следа с многото проекти, свързани с екологията, не само на територията на Бургаска област, но и в цялата страна.

Съветвам хората, да продължават да ръчкат администрациите да работят в полза наа гражданите, защото те са най-важни.