Публичен регистър на приватизираните общински общински търговски дружества и обособени части съгласн