Публична покана за доставка на пътнически автомобил 8+1 места