Публична покана за осъществяване на охрана - ПРЕКРАТЕНА