Публично състезание: „Доставка на Многофункционален автомобил с метачно устройство, смукател, сметосъбиращ бункер окомплектован с прикачни съоръжения: ръчен маркуч за засмукване на листа и отпадъци, водоноска с миячна система, роторен снегорин и гребло за сняг” - публикувано на 11.06.2020 г.