Публично състезание "Почистване на локални замърсявания на територията на Община Айтос през 2017 г." - 06.03.2017 г.