Разположение на контейнери за дрехи и обувки на територията на община Айтос