Регистър на домашните и ловните кучета и кучетата, които придружават или охраняват селскостопански животни на територията на община Айтос