Регистър за хода на "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"