РЕГИСТЪР НА ДОМАШНИТЕ КУЧЕТА, ЛОВНИТЕ КУЧЕТА И КУЧЕТАТА, КОИТО ПРИДРУЖАВАТ ИЛИ ОХРАНЯВАТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС