Реконструират ВиК мрежата на град Айтос за близо 10 млн. лв,

На 19 май, беше даден стартът на строителството на обект „Реконструкция на ВиК мрежата на гр. Айтос“ по проект на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД гр. Бургас - „Интегриран воден проект за област Бургас“. Общият размер на инвестицията за област Бургас е 459,3 млн. лева, като ОП "Околна среда" осигурява безвъзмездна финансова помощ от 323,7 млн. лева. Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС), съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.

Символичната първа копка на старта направиха кметът Васил Едрев и инж. Ганчо Тенев - директор на ВиК ЕАД -Бургас. Договорът за дейностите в гр. Айтос е на стойност 9 633 845,69 лева без ДДС, от които 7 116 611,07 лв - безвъзмаздна помощ от Кохезионния фонд, 1 255 872,54 лв  - национално финансиране и 1 566 362,08 - собствено финансиране на ВиК оператора.

Предвижда се реконструкция на 6,418 км водопроводна мрежа и 0,657 км канализационна мрежа, както и изграждане на 0,812 км нова водопроводна мрежа и 3,723 км канализационна мрежа.

Основната цел на проекта е изграждане на инфраструктура, чрез която да се постигне съответствие с националното и европейското законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води и повишаване на ефективността на системите и съоръженията. Изпълнител на проекта е Обединение "Аква ню" ДЗЗД.

Снимки