Решение за откриване на процедура по чл.90 ал1 т.4 от ЗОП