Рестарт на санирането

Финансирането ще започне от сградите, за които са  подадени документи в Общината

Близо 300 семейства от Айтос живеят в санирани сгради. Това бяха хората, които първи разбраха какви са ползите да кандидатстваш по Националната програма за енергийна ефективност и да преобразиш сградата, в която е домът ти. До 2019 г. по Програмата бяха инвестирани 4 168 000 лв в саниране на многофамилни жилищни сгради в Айтос.

Сключени са 50 договора между Община Айтос и сдружения на собствениците, които са в очакване на финансиране по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. От тях ще тръгне финансирането, категорична беше пред НП, Деница Николова, досегашен Зам. министър на регионалното развитие и благоустройството, при гостуването си през миналата седмица в Община Айтос.

Стана ясно още, че новата Програма за енергийна ефективност е в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост. Неговият бюджет е 3 млрд. лв., като сроковете за договаряне са  2021-2022 година, а  срокът за изпълнение е до  2026 г..

  Сред новостите при рестартирането на програмата е, че жилищни сгради - паметници на културата, също ще могат да бъдат реставрирани със средства по мерките за енергийна ефективност. За първи път чрез програмно финансиране се допускат и инвестиции в еднофамилни жилищни сгради. За целта ще бъдат отделени 33 млн. лева.

"Рестартирането на Националната програма за енергийна ефективност е инвестиция с многопосочен ефект, тъй като строителството създава условия за работа на много съпътстващи сектори. Санираните жилища са пряка подкрепа за самите граждани, и не на последно място, това е една от дейностите, които и в следващите години ще бъде сериозно насърчавана – енергийната ефективност. Особено в контекста на цялостната стратегия за развитие на Европа, заложена в „Зелената сделка“, коментира кметът Васил Едрев..

След края на първия етап на Прогрмата, Националното сдружение на общините в Република България е провело проучване, в което са включени хора, живеещи в санирани и подлежащи на саниране блокове на територията на цялата страна. Над 95% от гражданите са удовлетворени от новата визия на блоковете си и отчитат и намаляване на месечните комунални сметки.

Ще припомним, че Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради беше приета с Постановление на Министерския съвет от февруари 2015 година. Първоначално заложеният финансов ресурс по програмата беше 1 млрд. лв. През 2017 г. Правителството одобри допълнителни 1 млрд. лв. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнение на Програмата..

Програмата за енергийна ефективност 2021-2022 година предвижда 58 на сто от бюджета  да бъде за жилищни сгради, в това число и еднофамилни. 14 на сто ще са средствата да публични сгради, а 9 процента – за промишлени. Сред конкретните проекти, за които са гарантирани средствата през Плана за възстановяване и устойчивост, е обновяването на държавни и общински сгради на административната, културна и спортна инфраструктура.

НП

Снимки