Резултати от изпитването на показателите на атмосферния въздух от мобилна лаборатория на територията на гр.Айтос : 23.03.2017 г.-05.04.2017 г. и от 15.06.2017г.-28.06.2017г.
Снимки