Резултати от изпитването на показателите на атмосферния въздух от мобилна лаборатория на територията на гр.Айтос : 03.10.2017 г.-17.10.2017 г. и 20.11.2017 г.-03.12.2017 г.
Снимки