Само председатели и секретари на СИК със ЗЕЛЕН СЕРТИФИКАТ ще се обучават присъствено на 6.11.2021 г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

Във връзка с въведените със Заповед №РД-01-890/03.11.21 г. на Министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки, обучението на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ за изборите за Президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. ще се проведе на 06 ноември 2021 г. /събота/ в двете заседателни зали на Община Айтос, като на обучението  присъстват само председателите и секретарите на СИК.

На обучението присъстват само председатели и секретари на СИК, който имат „Зелен сертификат“.

За останалите участници в СИК обучението ще протече в он-лайн среда, чрез споделен линк на сайта на общината в секцията „Избори 2021“ от 10.00 часа.  

Линк онлайн обучение СИК! - виж тук

 

                                     Г  Р  А  Ф  И  К

От 10.00 часа

Избирателни секции от  001 до 15

От 11.00 часа

Избирателни секции от 016 до 030

От 12.00 часа

Избирателни секции от 031 до 051

 

Представители на партии и коалиции следва да уведомят своите участници.

Снимки