Съобщение

ЗАПОВЯДВАМ:

І. Забранява се пашата на селскостопански животни в следните територии, представляващи отдели и подотдели от ДГФ:

1. Землище: гр. Айтос –

395а,б.396а,б,в,г,д,л,м,н,о,п,р,с,т,у,1.397а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,о,п,р,с,т,у,ф,х,ц,ч,ш,щ,1,2,3,4,5,6.398а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,1,2,3,4,5,6,7.399а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,1,2,3,4.400а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,о,п,р,с,т,у,ф,х,ц,ш,щ,ю,я,в1,г1,д1,е1,з1,к1,л1,н1,о1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.401а,б,в,г,д,е,ж,з,л,м,1,2,5.427к.428г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,4,5,6,7.429г,к,2.432г.433б,в,г,ж,з.435б,д,е,з,н,о,п.436д,е,и,л,о.437а,б,в,г,е,ж,з.447а,г,т,х,2.449а,б.450ж,з,и,к,р,с.451г,д,и,2.452б,г,е,з,л,м,н,4,6.453в,г,д,т,х,ц,2,3,4,5,6,7,12,13,15,18.454м,н,о,ф,х,ц,ч,ш,г1,д1.456е,ж,з,и,к,л,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.457а,б,в,1,2,3.458а,,г,2,3.459а,г.460а,1,2,3,4,5,6,7,8,9.4611,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22.462а,б,в,г,д,е,1,2,3,4,5,6,7,8.463а,б,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.464а,б,в,1,2,3,4,5,6,7,8,9.465а,б,2.466а,б,в,г,д.467г,4,5. 469 б,в,г,д.471е,з,и,8,9,10,11,12,13

2. Землище: с. Дрянковец –

389а,б,в,и,к,л,м,1,2,3,5,6,7,8,9,10,11.390ж,з,и,к,л,м,н,о,п,р,6,7,8,9.391г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,о,2,4,5,6,7,8,9,10.392л,м,н,т,у,ф,9,10,11,14.698а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м

3. Землище: с. Зетьово –

447ж,з,л,н,ф,ц,3,4.448а,в,г,д,е,ж,з,и,3,5,6,7.453а,б,ф,ч,1.456а,в,г,д,м,3,4,5.469а.470а,б,в,г,д,1,2,3,4.471а,б,в,г,д,ж,1,3,4,5.472а,б,е,ж,з,и,к,л,м,н,7,8,9,10. 630 и

4. Землище: с. Карагеоргиево –

467д,2.535а,з,и,к,л,м,н,о,п,р,с,ч,ш,щ,ю,я,а1,б1,2.536а,в,г,ж,з,л,м,н,о,т,ю,я,в1,2,6,7,8,9.596а,б,в,г,д,н,о,п,р,с.620б,в,г.621а,б,в,г,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.623б,5,6.624б,ж,з,и,к,м,н,п,р,с,т,у,ф,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13.625а,б,в,г,д,е,ж,з,и,1,2,3,4,5,6.626а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,о,п,р,с,т,у,9.627а,в,г,д,е,ж,з,и,3,6,7.629а,д,1.630 а,б,в,г,е,ж,з,м,о,1,2,5,6,7,9.631е,2

5. Землище: с. Караново –

633м.697а,в,г,д,з,и,л,м,п,р,с,т,6,15,16,17,18,19,20,21,22. 699 а

6. Землище: с. Лясково –

396е,ж,з,и,к,2,3,4.401и,к,3,4,6,7.410г,ж,з,и,л,м,н,о,п,р,с,т,у,ф,х.411а,г.412в,е.413а,б,в.427б,г.428о,п.454с,щ,ю,я,а1,б1,в1,7,8,9,10,11,12.455а,б,в,г,д,з,и,к,л,м,н,о,п,р,с,т,у,ф,х,1,2,3,4

7. Землище: с. Малка поляна –

    699 б,в,г,д,е,ж,з

8.Землище: с. Мъглен –

381з,и,а1,б1.382х,ц,ч.383в,е,к.384в,г,ж,к.385а,б,д,ж,з,к,л.386з,5.387а,г,е,ж,1.388г,ж,з,и,2.389н,о,п,р,с,т,у,ф,х,ц,ч,ш,щ,ю,я,12

9. Землище: с. Пещерско –

380з,и,к,3,7.381е,к,л,н,о,п,р,с,т,ф,ц,ч,ш,щ,я,1,2,3,4,5,6,7,8,10.388а,б,в.389г,д,е,ж,з,4.402б,е,ж,к,л,м,н,о,п,р,с,1,2.403б,д,е,ж,2.404м.405в,е,к,л,4.406а,6.407г.408е,к,м,п,р.409д,е,з,м,о,п,р,с,т.413г,д,е,и,т.417в1.455е,ж,ц,ч,ш,щ

10. Землище: с. Пирне –

633 а,б,г,з,и,к,л,3,4,5,11,12. 697 н

11. Землище: с. Поляново –

597е,ж,з,и,10. 632 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

12. Землище: с. Раклиново –

557ж,к,3.560а,б,в,г,д,е,ж,з,и,1,2.561а,б,в,г,д,е,1.562а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,о,1,2,3,4,5,6.583л.591,г,д,ж,и,к,л,м,о,5.592а,б,в,г,д,е.593б,е,ж,л,м,н,о,п,р,с.594а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,п,р,с,т.595а,б,г,д,2,4.600а,б,в,д.601а,б,в,г,д,е.602 а,б,в,г,д,е,ж,з,1,2,3,4,5. 603 а,б,в,г ,д,1,2.607а,б,в,г,д,е,ж,1,2,3,4. 608 а,б,г,д,е,ж,з,и ,1,2,3,4

13. Землище: с. Съдиево –

390а.392а,б,в,г,д,е,з,и,к,1,2,3,4.393а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,1,2,3,4,6,7,8.394 1. 395 1,2

14.Землище: с. Тополица –

596к,л,м.603е,ж,и.604е.605д.606а,б,ж,з.607з,и,5.609а,б,е,ж,з,и,к,л,м,1,2.610а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,о,п,р,1,2.611а,б,в,г,е,з,о,п,р,2.612а,в,г,д,1,2.613е,з,и,к,л,м,н,т,6,9,10.614а,б,в,г,е,ж,з,и,л,м,н,3,5,7,8,9.615а,в,г,д,2,3,4,5,6,7,8,9,10.616в,д,ж,з,1,2,3,4,6,7,8,9,10,11.693 а,б,в,г,д,е,ж,1,2

15. Землище: с. Черна могила –

369а,г,и,л.371г,д,е,з,к,л,м,н,о,р,12.373б,з,и,л,о,р,5.374б,и,к,м,ф,ц,ш,щ,ю,я,3.375а,б,в,г,д,е,ж,1,2,3,4,5.376а,б,г,д,е,5,6,7,8.377б,в,г,д,е,1.378ж,з,и,к,м,н,о,8.379а,б,ж,и,к,л,м,н,о,п,р,3,4,5.380д,е,ж.382а,в,д,е,ж,и,л,м,н,о,п,р,с,т,я,1,2.