Съобщение

Във връзка с последните изменения на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи относно ползването на общински мери и пасища, Община Айтос уведомява всички собственици и ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, че срокът за подаване на заявления по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ е от 1-ви до 10-ти март 2016г.

Списък с имотите пасища и мери-общинска собственост ще бъде  публикуван на 01.03.2016г. на сайта на Община Айтос.

Образец на заявленията се предоставя в  Центъра за услуги и информация на гражданите, на партерния етаж в сградата на Община Айтос.