Съобщение

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомяваме, че ще се проведат РЗ мероприятия, както следва:

1. На  10.03.2016 от 06:30 до 10:30 часа в местностите: „Бялата пръст”, „Панктата”, „Стопански двор” и „Герена”, землище с.Лясково, ще се извърши третиране на трайни насаждения с наземна техника – череши, сливи и бадеми, с препаратите ”Тирам 80” и „Бордо микс 20 ВП”.

2. На 13.03,14.03,15.03,16.03 и 17.03.2016 от 06:00 до 11:00 часа в местностите: „Азмака”, „Домуз орман”, „Садразана”, „Хисаря”, „Караач”, „Меселим дере”, „Карапелит” и „Боаза”,землище гр. Айтос,  ще се извърши третиране с наземна техника на рапица, с препарат „Цитрин макс” и „Рапсин”.

            Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.