Съобщение

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомяваме, че ще се проведат РЗ мероприятия, както следва:

 На 26.03,27.03,28.03,29.03 и 30.03.2016 от 06:00 до 11:00 часа ще се извърши третиране с наземна техника на рапица, фуражен грах, пшеница, ечемик и овес, както следва:

- за рапица - в м.”Азмака”, м. „Домуз орман”, м.”Садразана”, м. „Хисаря”, м. „Караач” м. „Меселим дере”, м. „“„Карапелит” и м. „Боаза”, в землището на с.Малка поляна с препарат „Цитрин макс”, „Лактофол”;

- за фуражен грах - в м. ”Комнята”, в землището на с.Съдиево, с препарат „Цитрин макс”, „Вертекс хай H 34”;

- за пшеница, ечемик и овес - в  м. „Карапелит”, землище гр.Айтос; м. „Дурфана”, землище с.Пирне”; м. „Кираджика”, землище с.Пирне; м. „Улуклий”, землище с.Караново; и м. „Карамеше”в землището на гр.Айтос с препарати: „Биатлон 4D”, „Танго супер”, „Диамант микс” и „Фитоефект”.

            Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.