Съобщение

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомяваме, че на 19,20,21,22 и 23 април 2016г. от 06:00 до 11:00 часа ще се извърши третиране с наземна техника на грах, пшеница, ечемик и овес в м. „Комнята”/Съдиево/, м. „Карапелит”/Айтос/, м. „Дурфана”/Пирне/, м. „Кираджика”/Пирне/, м. „Улуклий” /Караново/, м. „Карамеше” /Айтос/, м. „ Българовски сърт” /Айтос/, м. „Азмака” /Съдиево/, с препарати:

- фуражен грах – „Цитрин макс” и „Вертекс хай H 34”

- пшеница, ечемик, овес – „Сфера макс”, „Диамант макс” и „Цитрин”.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.