Съобщение

Във връзка със започване на лятно-есенната кампания по прибирането на реколтата, Община Айтос уведомява всички земеделски стопани на територията на Община Айтос да бъдат внимателни при ползването на високо габаритна техника (комбайни, силажни комбайни.косачки и др.), с цел недопускане на трудови злополуки, материални щети на селскостопанската техника и реколтата. През землищата на населените места в Общината преминават електропроводи високо напрежение, собственост на ЕСО- ЕАД, Мрежови експлоатационен район – Бургас.

При съмнение за намален габарит на електропроводната мрежа, съгласно чл.620 от Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводни линии, от лицата, извършващи селскостопанската дейност в района на електропроводите, незабавно да преустановят работа и да потърсят съдействие на следните телефони:

0889 215 813 – инж. Станислав Кралев – р-л сектор ЕПВН

056/ 851 741 – централа МЕР Бургас