Съобщение

На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, Община Айтос обявява:
 Инициатива на „Братя Нотеви - 2014 ” ЕООД, гр.Айтос за ползване на воден обект – язовир „Суатя”, землище с. Чукарка, Община Айтос.